Virtuálne školy.skVyhľadávanie textu:

 


Vyhľadávanie podľa typu:


Neprehliadnite:Materská škola Hronská 7, 040 11 Košice, SR

Charakteristika školy: Materská škola na Hronskej 7 v Košiciach je účelová dvojposchodová budova nachádzajúca sa na najväčšom sídlisku Košíc - Terasa. Zriaďovateľom je Mesto Košice.

Virtuální galerie: Trieda 3


Virtuální galerie: Trieda 2


Virtuální galerie: Trieda 1


Virtuální galerie: Dvor


Materská škola na Hronskej 7 v Košiciach je účelová dvojposchodová budova nachádzajúca sa na najväčšom sídlisku Košíc - Terasa. Zriaďovateľom je Mesto Košice. Otvorená bola 6.4.1965 s kapacitou pre 120 detí. Postupnými legislatívnymi zmenami táto klesla na terajších 83 detí, ktoré sú umiestnené v 4 triedach. Predprimárne vzdelávanie poskytujeme deťom od 2 – 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Celodennú prevádzku zabezpečuje spolu 17 zamestnancov - 9 pedagogických, 1 hospodárka (na 50% úväzok), 1 školníčka, 2 prevádzkové zamestnankyne, z toho 1 na 50% úväzok, 1 vedúca školského stravovania na 50% úväzok, 2 kuchárky a pracovníčka v prevádzke na 50% úväzok. Budovu materskej školy obklopuje oplotený areál, ktorý je bohatý na zeleň - kríky, ihličnaté, listnaté stromy a trávnatú plochu – podnetný na rozvíjanie environmentálnej výchovy a vzdelávanie. Vybavenie školskej záhrady spĺňa intenzívne možnosti rozvíjania perceptuálnomotorických schopností detí. Výhodou bezprostredného okolia je aj rozsiahly park, ktorý na bežných mestských sídliskách väčšinou absentuje.

Adresa:

Hronská 7, 040 11 Košice, Slovenská republika

Web školy:

www.mshronska.sk

Email:

hronska7@netkosice.sk

© 2021 Virtuálne školy.sk, všetky práva vyhradené                 Úvodná strana |  Cenník |  Naše služby |  O spoločnosti |  Kontakt |  Akcie