Virtuálne školy.skVyhľadávanie textu:

 


Vyhľadávanie podľa typu:


Neprehliadnite:Materská škola Ľudová 15, 940 01 Košice, SR

Charakteristika školy: Naša materská škola sa môže pýšiť nielen kvalitným personálom, pedagogickými schopnosťami a skúsenosťami, ale aj bohatou históriou. Slávnostné otvorenie vtedajšej 27.materskej školy sa konalo počas letných prázdnin 3. augusta 1965.

Virtuální galerie: Trieda 3


Virtuální galerie: Trieda 2


Virtuální galerie: Trieda 1


V tomto čase našu školu navštevovalo 105 detí, ktoré boli rozdelené do 4 oddelení. O deti sa staralo 5 učiteliek, ktorých počet sa s pribúdajúcimi rokmi fungovania našej materskej školy neustále zvyšoval. Počty detí sa v každom školskom roku menili, ale v priemere sa pohybovali v rozpätí od 100 do 150 detí. Prelomovým rokom v histórii školy bol školský rok 1977/78, v ktorom boli vytvorené prvé 2 oddelenia pre mentálne narušené deti. Týmto deťom bola venovaná osobitná pozornosť a špeciálnopedagogická starostlivosť. Ďalším krokom pre rozvoj výchovy mentálne postihnutých detí bol školský rok 1979/80, v ktorom bolo otvorené 3. oddelenie s takýmto zameraním. Vtedy už školu popri 84 zdravých deťoch navštevovalo 30 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ďalší školský rok priniesol aj ďalšie špeciálne oddelenie, v poradí už štvrté. Do týchto tried chodilo už 40 detí. V roku 1982/83 sa získal materská škola štatú špeciálnej materskej školy a začala sa špecializovať len na prácu s deťmi vyžadujúcimi si osobitnú starostlivosť. V tomto roku bola tiež zrušená školská jedáleň a stravovanie sa začalo uskutočňovať prostredníctvom materskej školy na Hronskej ulici. V školskom roku 1983/84 vzniklo nové - 6. oddelenie pre deti s poruchami binokulárneho videnia. O rok neskôr 1985/86 bolo vytvorené oddelenie pre deti s poruchami sluchu. V máji 1993 bola otvorená trieda pre nevidiace a slabozraké deti. V školskom roku 1996/97 vzniklo oddelenie pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poriuchami. Dňa 28. októbra 2005 sme otvorili konzultačné centrum pomoci pre nevidiace a slabozraké deti. Jeho cieľom je pomôcť rodine a postihnutému dieťaťu v čo najväčšej miere prekonať bariéry, ktoré vyplývajú z jeho handicapu (viac). V školskom roku 2006/2007 sme otvorili triedu pre deti s telesným postihnutím. V súčasnosti Špeciálna materská škola prijíma deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti so zrakovým postihnutím a deti choré a zdravotne oslabené, s mentálnym postihnutím, telesným postihnutím a deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami.

Adresa:

Ľudová 15, 040 11 Košice, Slovenská republika

Web školy:

www.sms-ke.sk

Email:

smsludova15@stonline.sk

© 2021 Virtuálne školy.sk, všetky práva vyhradené                 Úvodná strana |  Cenník |  Naše služby |  O spoločnosti |  Kontakt |  Akcie