Virtuálne školy.skVyhľadávanie textu:

 


Vyhľadávanie podľa typu:


Neprehliadnite:Materská škola Park mládeže 4, 040 01 Košice

Materská škola bola zriadená v roku 1964. Zriaďovateľom je Mesto Košice. Materská škola sa nachádza v MČ Košice Sever – ide o širšie centrum mesta s výbornou polohou – je mimo hlavných ciest, v okolí je veľký park Anička.

Virtuální galerie: Dvor


Virtuální galerie: Trieda 3


Virtuální galerie: Trieda 2


Virtuální galerie: Trieda 1


* prostredie je pre deti bohatým zdrojom podnetov pre edukačné aktivity * je to štvortriedna materská škola s deťmi od 2 do 6 rokov a s deťmi s odloženou školskou dochádzkou * materská škola je bez právnej subjektivity * výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú učiteľky predprimárneho vzdelávania – spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s legislatívou * o čistotu tried a všetkých priestorov materskej školy sa starajú upratovačky * za hospodársku oblasť materskej školy zodpovedá hospodárka školy * chutné a zdravé jedlo zabezpečujú vedúca školskej jedálne a kuchárky

Adresa:

Park mládeže 4, 040 01 Košice, Slovenská republika

Web školy:

www.msparkmladeze.sk

Email:

msparkmladeze@netkosice.sk

© 2021 Virtuálne školy.sk, všetky práva vyhradené                 Úvodná strana |  Cenník |  Naše služby |  O spoločnosti |  Kontakt |  Akcie