Virtuálne školy.skVyhľadávanie textu:

 


Vyhľadávanie podľa typu:


Neprehliadnite:Materská škola, Šafárikova trieda 4, Košice

Materská škola Šafárikova trieda 4 v Košiciach sa nachádza v jednej z najkrajších mestských častí - na sídlisku Terasa.

Virtuální galerie: Trieda 3


Virtuální galerie: Trieda 2


Virtuální galerie: Trieda 1


Virtuální galerie: Exteriér


Budova školy je účelová a svoju prevádzku začala v októbri v roku 1967. Má 6 tried s kapacitou 140 detí a poskytuje celodennú starostlivosť deťom od 2 - 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu v MŠ.

Naša materská škola je aj diétna - ktorá poskytuje diétne stravovanie. Tri druhy diét - celiakia, šetriaca diéta a diabetes.

Prevádzku školy zabezpečuje 13 pedagogických zamestnancov, 5 prevádzkových zamestnancov a 4 zamestnankyne školskej jedálne.

Našu školu tvoria tri samostatné budovy, z toho dve poschodové a jedna prízemná. V jednej poschodovej budove sa nachádzajú 4 triedy, v zadnej poschodovej budove sa nachádzajú 2 triedy a telocvičňa.

Súčasťou školy je rozsiahla školská záhrada s množstvom zelene, ktorá priam ponúka možnosti na realizáciu environmentálnej výchovy v našej MŠ.

Adresa:

Materská škola, Šafárikova trieda 4, 040 11 Košice

Web školy:

www.safarikovake.sk

Email:

nicollpauerova@pobox.sk

© 2021 Virtuálne školy.sk, všetky práva vyhradené                 Úvodná strana |  Cenník |  Naše služby |  O spoločnosti |  Kontakt |  Akcie